ZAPORY-DROGOWE.PL | » PILOMAT Road Blocker

PILOMAT Road Blocker

Zapory drogowa antyterrorystyczna Road Blocker

Zapora drogowa PILOMAT Road Blocker jest platformą napędzaną siłownikiem hydraulicznym. Zapora dostępna jest w dwóch różnych klasach wytrzymałości na uderzenie oraz różnych długościach. Odpowiednia konfiguracja zapory pozwala na zaspokojenie różnych oczekiwań, jednocześnie zapewniając najwyższą ochronę antyterrorystyczną.

Zapory drogowe PILOMAT Road Blocker wymagają minimalnej głębokości osadzenia komory podziemnej. Dzięki temu eliminuje się główne problemy (głębokość wykopu pod kable, system odwadniający, itp.). Osadzenie zapory na niewielkiej głębokości umożliwia zainstalowanie jej nad stropem niższych kondygnacji. Zaporę Road Blocker można zabudować również na podjazdach z pochyleniem.

PILOMAT Road Block seria 500

Jest to podstawowa wersja zapory, używana zazwyczaj do ochrony obszaru firm, hoteli, centrów konferencyjnych i podobnych obiektów. Modele Road Blocker 500 to niecertyfikowane wersja zapory. Oznacza to, że projekt i wykonanie są zgodne z wymaganiami określonymi w normach, jednak zapora nie została poddana procesowi certyfikacji, w celu zachowania atrakcyjnej ceny. Seria 500 wymaga instalacji komory podziemnej na głębokość 200 mm. Wysokość od gruntu wynosi 500 mm, a dostępne długości to: 2,000 mm, 3,000 mm i 4,000 mm (większe długości dostępne są na życzenie).

PILOMAT Road Blocker seria 1000

Zapora drogowa PILOMAT Road Blocker 1000 zapewniają najwyższy poziom zabezpieczenia antyterrorystycznego. Klasa ochrony potwierdzona została certyfikatem ASTM M50 (test zderzeniowy ciężarówki o masie 6800 kg przy prędkości 80 km/h). Zapory Road Blocker 10000 zazwyczaj używane są do ochrony antyterrorystycznej obiektów wymagającej zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Seria 1000 wymaga instalacji komory podziemnej na głębokość około 400 mm. Wysokość od gruntu wynosi 1000 mm, a dostępne długości to: 2,000 mm, 3,000 mm, 4,000 mm (większe długościach dostępne są na życzenie).