ZAPORY-DROGOWE.PL | » Zapory antyterrorystyczne

Zapory antyterrorystyczne

Zapory antyterrorystyczne mają na celu zabezpieczenie obiektów wymagających najwyższej ochrony. Konstrukcja zapór antyterrorystycznych wyraźnie różni się od typowych zapór drogowych. W zaporach antyterrorystycznych PILOMAT w najwyższej klasie ochrony K12 cylinder zapory wykonany jest z rury stalowej o grubości ścianki 25 mm. Głębokość osadzenia zapory w gruncie dochodzi do 1700 cm.

W zależności od wymagań zaporę antyterrorystyczną mogą tworzyć słupy wysuwane z ziemi lub blokady platformowe, np. ARB300. Słupy wysuwane z ziemi doskonale chronią przed wtargnięciem przy pomocy samochodów, jednak są nie zapewniają wystarczającej ochrony przed wjazdem motocyklu.

Zalecane zastosowania zapór antyterrorystycznych to wjazdy na teren ambasad, budynków ministerialnych, urzędów wyższego szczebla, centrów badawczych, na teren firm, stref przemysłowych, komend policji, baz wojskowych.

Modele zapór antyterrorystycznych

Pełna oferta zapór antyterrorystycznych obejmuje:

  • automatyczne słupy wysuwane z ziemi, np. PILOMAT K4 i PILOMAT K12
  • platformowe bariery drogowe, np. PILOMAT RoadBlocker i AUTOGARD ARB300
  • antyterrorystyczne słupy stałe

Certyfikaty ochrony

Wszystkie zapory antyterrorystyczne wykonywane są zgodnie ze specyfikacją ASTM / PAS 68.

Uzyskanie certyfikatu K4 z Departamentu Stanu (USA) możliwe jest dla zapór, które pozytywnie przeszły testy zderzeniowe. Podczas przeprowadzanego testu ciężarówka o masie 6810 kg jadąca z prędkością 30 mph (48 km/h) uderza w zaporę. Podwozie ciężarówki w trakcie zderzenia nie może przeniknąć przez barierę na więcej niż 1 m. Natomiast uzyskanie certyfikatu K12 uwarunkowane jest pozytywnym wynikiem powyższego testu lecz przy prędkości ciężarówki wynoszącej 50 mph ( 80 km/h).

W chwili obecnej zapory PILOMAT posiadają poniższe certyfikaty:

Zapory drogowe antyterrorystyczne K4 Test zderzeniowy – poziom K12 L1
Certyfikat SD–SDT–02.01
Nadany przez Texas Transportation Institute
The Texas A&M University System, Texas U.S.A.
Zapory drogowe antyterrorystyczne K4

Zapory drogowe antyterrorystyczne K12

Zapory drogowe antyterrorystyczne K12 Test zderzeniowy – poziom M50 (K12) P3
Certyfikat ASTM F2656-07
Nadany przez Karco engineering, LLC.
Automotive Research Center, Adelanto CA, U.S.A.
Zapory drogowe antyterrorystyczne K12 Test zderzeniowy – poziom M30 (K4) P1
Certyfikat ASMT F2656-07
Nadany przez Karco engineering, LLC.
Automotive Research Center, Adelanto CA, U.S.A.